Strategi

strategi

Då var det dags att uppdatera min strategi.

 1. Köpa bolag i olika sektorer och på sikt ha runt 30 bolag i portföljen. Genom detta tror jag mig minska risken om något bolag minskar sin utdelning eller helt försvinner.
 2. Vad gör företaget, kan jag förstå det?
 3. Ger bolaget utdelning? Vill ha minst 3% i utdelning.
 4. Hur har utdelningen sett ut sedan 2007. Jag använder mig av 2007 för att få med senaste stora börsnedgången 2008. Jag kan dock investera i bolag som inte fanns 2007, detta är mer för att se hur de klarade av senaste stora raset.
 5. Hur har utdelningen ökat sedan 2007. Vill ha 10% total avkastning. Jag kan tänka mig att acceptera 8-9% men då ska bolaget ha påvisat väldigt stabila kassaflöden genom åren. Med 3% direktavkastning behöver utdelningen öka med 7% per år. Men en högre direktavkastning är att föredra historiskt sett.
 6. Hur har vinsten sett ut sedan 2007? Jag vill att den ska ha ökat.
 7. Hur stor del av vinsten delas ut? Ju lägre desto bättre, då finns det utrymme för att höja utdelningen ännu mer framöver samt att behålla nuvarande utdelningstakt. Denna parameter har jag inte full koll på än. Man måste ta hänsyn till bransch bolaget verkar inom och hur väl utvecklat bolaget är.
 8. Täcker kassaflödet utdelningen? Det ska den göra.
 9. P/E tal under 30, gärna under 20. Om P/E är över 30 så köper man höga förväntningar, vilket kan leda till lång tid innan investeringen går att räkna hem. Men ser allt annat bra ut så får P/E talet mindre betydelse för mig.
 10. Om ett bolag minskar sin utdelning så ska jag sälja.

Foto: (http://pemudawirausaha.com/files/2012/12/strategi-termudah.jpg)

One Comment

 1. Very very enjoyable and part of a great day of puzzles, a superb Times, Monk in the Independent and our very own Sunday Telegraph setter as Brendan in the Gudi.ranaReally liked the Irish Wolfhound clue among many others.Elgar had another fine puzzle in the FT yesterday which sadly the punters at the Other Blog didn’t get. Their problem.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *